Jak vybrat sensor?

Jak vybrat sensor?

V této sekci naleznete stručný návod, jak postupovat při výběru sensoru. Samozřejmě jsme Vám vždy k dispozici ohledně jakýchkoli konzultací popř i osobní návštěvy.

Zjednodušeně by zákazník měl postupovat takto:

1. Směr a rychlost měřeného materiálu

Jednou ze základních informací je, zda-li se měřený předmět pohybu nějakou stálou (třeba i minimální) rychlostí nebo může dojít k jeho zastavení či zpětnému pohybu. Na základě toho jsou zde dvě varianty snímačů:

  • SLR – Snímače označené touto zkratkou jsou schopny měřit jakoukoli rychlost v obou směrech a taktéž i zastavení mateiálu.
  • SL – tato série snímačů je omezena nějakou minimální rychlostí a není schopna detekovat zastavení materiálu ani směr pohybu.
Zjednodušeně řečeno, pokud se materiál pohybuje jedním směrem s určitou minimální rychlostí, volíme řadu SL, v opačném případě SLR.

2. Vzdálenost os povrchu měření a hloubka pole měření Druhým důležitým ukazatelem je vzdálenost snímače od povrchu materiálu (tzv. pracovní vzdálenost). Čím je vzdálenost menší, tím se přesněji snímač nainstaluje a jeho cena je nižší. Jak je popsáno v principu měření, pracovní vzdálenost je fixně nastavena výrobcem a nedá se měnit.

S pracovní vzdáleností je spjata i hloubka měřícího pole. Velikost hloubky pole roste s velikostí pracovní vzdálenosti. Pokud materiál je veden v téměř konstantní vzdálenosti od laserového snímače, lze volit menší pracovní vzdálenosti a tím i menší hloubky pole měření.

Pro jednoduchou ukázku viz. tabulka níže:

Prac. vzdálenost

150mm

300mm

600mm

1000mm

….

2500mm

Hloubka měření

25mm

60mm

60mm

100mm

….

200mm

3. Teplota okolí Zákazník musí vzít ohled i na teplotu okolí. Musí zaručit nepřehřátí laserového snímače.

Pro vyšší teploty okolí lze využít chladícího okruhu uvnitř krytu snímače, kde lze použít chlazení vzduchem nebo vodu. Lze taktéž zakoupit různé typy ochranných krytů jako příslušenství.

4. Specifikace výstupu dat

Bezkontaktní systémy pro měření rychlosti a délky lze instalovat jako samostatně stojící jednotky nebo je implementovat do již existujících výrobních linek.

Zde jsou pak volby různých komunikačních protokolů jako Profibus, Profinet, Ethernet IP, Device NET, Modbus a SSI.

Pokud zákazník nemá žádné zkušenosti s bezkontaktními snímači využívající Dopplerova jevu, zcela doporučujeme kontaktovat firmu TECRA pro prvotní diskuzi s ohledem na nasazení.

Jsme Vám vždy k dispozici….