Princip měření

Princip měření

Snímače se obvykle používá k měření rychlosti (a taktéž i délky) pásů, plechů a kabelů apod.

Snímač emituje dva laserové paprsky s nízkým výkonem, které jsou usměrněny tak, aby se protínaly na povrchu měřeného objektu. Vzdálenosti mezi snímačem a povrchem materiálu se nazývá pracovní vzdálenost (tzv. Stand-off distance). Tato vzdálenost je pevně nastavena u výrobce a nedá se měnit.

Možnosti pracovních vzdáleností jsou 150mm, 300mm, 600mm, 1000mm, 1200mm aŽ 2500mm.

V bodě, kde se paprsky protnou je snímač schopen měřit v určitém rozmezí, jež je specifikováno tzv hloubkou pole měření ( tzv. Depth of field).

Hloubky pole měření se pohybují od 25mm do 200mm

Tudíž pokud si zákazník vybere např. 150mm, kde je hloubka pole 25mm, měřený produkt se bude muset musí nacházet ve vzdálenosti od 137,5mm do 162,5mm od přední strany snímače.

V místě, kde se oba paprsky protnou vznikne na povrchu měřeného objektu tzv,. Dopplerův obrazec. Je to malý bod o velikosti 2x4mm.

Obrazec je tvořen světlými a tmavými proužky, které jsou lidským okem neviditelné.

Obrázek níže zobrazuje detailní vzhled obrazce po zvětšení.

Dopplerův obrazec je frekvenčně modulován a jeho frekvence je úměrná rychlosti pohybu povrchu měřeného materiálu.

Sensor umístěný uvnitř snímače detekuje danou frekvenci a pomocí digitálního procesoru vypočítá rychlost produktu.

S ohledem na měřený čas lze přesně určit i délku měřeného materiálu.